2019katehumeni4V petek, 15. marca 2019, zvečer, je bilo v Mariboru srečanje katehumenov Mariborske nadškofije. Srečanje se je začelo v stolnici s sveto mašo, ki jo je vodil nadškof msgr. Alojzij Cvikl. Med sveto mašo je 21 katehumenov prejelo diplomo z veroizpovedjo. Besede vere so skupaj z ostalimi verniki v molitvenem duhu slovesno prebrali in tako izpovedali željo po tesnejšem odnosu z Bogom v skupnosti verujočih, ki sestavljajo Cerkev.

Sveti maši v stolnici je bilo v prostorih stolnega župnišča še srečanje katehumenov z nadškofom. Pogovor je stekel o pomenu župnijske skupnosti, ki je kraj, kjer se konkretno pridružimo skupnosti verujočih in kjer lahko drug ob drugem rastemo v veri. Nanizali so različne izkušnje in razsežnosti župnijskega življenja. Nadškof je prisluhnil vprašanjem katehumenov in na podlagi dobrega poznavanja življenja župnij v nadškofiji pomagal osvetliti različne vidike rasti vere posameznika in skupnosti.

Na Pastoralni službi v Mariboru smo hvaležni vsem župnikom, ki spremljate odrasle pri pripravi na zakramente uvajanja. Hvala stolnemu župniku in njegovim sodelavcem, ki so pomagali pripraviti lepo bogoslužje in gostoljubno okolje za sprejem katehumenov.

mag. Franček Bertolini

voditelj Pastoralne službe