St diakoniV mariborski nadškofiji poleg duhovnikov delujejo tudi stalni diakoni. Složba stalniega diakonata je bila v Cerkvi ponovno ovrednotena in oživljena z dokumenti II. vatikanskega zbora. Sicer v mariborski nadškofiji trenutno deluje pet stalnih diakonov. Dva od teh sta že starejša in se srečanje ne udeležujeta. Redno pa prihajajo na srečanja diakoni Kristian Bošak, Janez Kurnik in Ivan Žišt. Njihov mentor in moderator srečanje je voditelj Pastoralne službe v Mariboru, mag. Franček Bertolini.

Srečali so se tudi petek, 12. oktobra 2018, v župniji sv. Magdalene v Mariboru. Diakon Kristian Bošak je na tem srečanju poročal o aktivnostih za povezovanje stalnih diakonov na vseslovenski ravni. G. Ivan Žišt je predstavil govor, ki ga je imel prefekt rimske Kongregacije za duhovnike, kardinal Stella imel 3. marca 2018, na pokrajinskem srečanju stalnih diakonov v Pompejih. V smislu omenjenega govora so se zato na tem srečanju ustavili ob treh glavnih obravnavanih vprašanjih: Identiteta, Oblikovanje in Poslanstvo stalnih diakonov.

Naslednje srečanje, na katerem bodo sodelovale tudi žene stalnih diakonov, bo pri Sv. Barbari v Zgornji Koreni, kjer deluje diakon Janez Kurnik. Seveda si vsi želimo, da bi se ta začetna, majhna skupnost povečala in bi prihajali še novi kandidati za službo stalnih diakonov.