Stefan AV murskosoboški bolnišnici v Rakičanu je v soboto, 21. julija 2018 odšel v večnost duhovnik mariborske nadškofije, upokojeni župnik Štefan Antolin.

Rojen je bil 12. septembra 1942 v Odrancih. Izvira iz verne družine, iz katere izhajata kar dva duhovniška poklica. Po zgledu starejšega brata Štefana, se je za duhovniški poklic odločil tudi njegov brat Alojz, ki je umrl 8. marca 2011 kot župnik pri Sv. Juriju v Slovenskih Goricah in prodekan lenarške dekanije.

Že zgodaj v svoji mladosti je Štefan razmišljal o duhovniškem poklicu, tako ga je po končani osnovni šoli v domačem kraju pot vodila v malo semenišče v Zadar, kamor so predstojniki v malo semenišče pošiljali fante, ki so se odločali za duhovniški poklic. Po uspešno opravljeni maturi, se je vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, zadnje letnike teološkega študija pa je opravil v Mariboru. Na praznik apostolov, sv. Petra in Pavla, 29. junija 1970 je v mariborski stolnici prejel mašniško posvečenje.

Njegovo prvo kaplansko mesto po posvečenju je bilo v ptujski nadžupniji sv. Jurija. Nato je za dve leti odšel za kaplana na Hajdino. Po ustanovitvi nove župnije v Kidričevem, je postal tam prvi redni dušni pastir, upravitelj župnije. V Kidričevem je polagal temelje na novo nastajajoči župnijski skupnosti in zbiral župnijsko skupnost pri bogoslužju. Leta 1981 je za eno leto prevzel v upravo župnijo sv. Lenarta nad Laškim, od tam pa odšel za šest let za izseljeniškega duhovnika v Berlin.

Po vrnitvi v domovino je za krajši čas pomagal pri dušnem pastirstvu v Središču ob Dravi, nato pa je sedem let vodil župnijo Bočna. Zaradi zdravstvenih težav se je odpovedal vodenju župnije. Za dve leti je odšel za kaplana v Rogaško Slatino, leta 1997 pa se je kot upokojeni duhovnik naselil v Domu duhovnikov v Mariboru. Ko mariborska nadškofija ni več zmogla imeti dvojega Doma duhovnikov, se je v začetku februarja 2015 preselil v Dom Danijela Halasa v Veliki Polani in bil oskrbovanec tega doma vse do konca svojega zemeljskega življenja.

Ko je bila predenj postavljena odločitev, kam iz mariborskega Doma duhovnikov, je sam izrazil željo, da želi biti blizu rodnega doma, v Prekmurju. Prav tako je tudi izrazil željo, da želi po odhodu v večnost čakati vstajenja na pokopališču v Odrancih.

Pogrebno sv. mašo in pogreb duhovnika Štefana Antolina je v ponedeljek, 23. julija 2018, popoldne, v Odrancih vodil mariborski nadškof metropolit msgr Alojzij Cvikl. Z njim je somaševalo 25 duhovnikov.Pokopan je v družinskem grobu na pokopališču v Odrancih.

V homiliji, pri pogrebni sv. maši, je nadškof razmišljal ob Jezusovih besedah iz evangelija "Jaz sem trta vi mladike."  Nihče ni kar tako slučajno vržen v ta svet, ampak ima vsak izmed nas svoje poslanstvo. Svoje življenje živimo polno in uresničeno, če smo kot mladika na trti povezani z Gospodom. Človekova sreča je, ko odkriva svoje pravo poslanstvo ter ko sam sebe uresničuje po poti spolnjevanja Božje volje. Duhovnik štefan je izbral svojo življnejsko pot kot Jezusov duhovnik in je po tej poti hodil z Gospodom vse do štirinajste postaje križebega pota. Daritev zemeljskega življenja je zanj končana, naj odslej v večnosti prosi za vse nas, tudi za nove duhovne poklice.