Krizm masaV mariborski stolnici smo krizmeno mašo obhajali na veliko sredo, 27. marca 2018, dopoldne ob 10. uri. Z nadškofom Alojzijem Cviklom DJ so somaševali: oba upokojena nadškofa msgr. dr. Franc Kramberger in msgr. dr. Marjan Turnšek ter nad sto duhovnikov. Te sv. maše, edinstvene v celotnem cerkvenem letu, so se skupaj z duhovniki udeležili tudi redovniki in redovnice ter mnogi verniki iz različnih predelov nadškofije. Nadškof je v svoji homilijiiše posebej nagovoril duhovnike. Zahvalil se je za njihovo duhovniško službo, ki je služba v blagor celotnega občestva. Predvsem je duhovnike spodbujal k tesni medsebojni povezanosti. Če med duhovniki resnično sodelovanje, spoštovanje in čut za drugega, potem lahko strnemo vrste ter bomo delovali kot en mož. Takšno pričevalno oznanjevanje je vedno učinkovito, saj pripadnost občestvu človeka navdušuje in ga dviga. Vernike je povabil k molitvi za duhovnike ter tudi k pripravljenosti, prevzeti del odgovornosti in nalog v cerkvenih skupnostih, da se bodo duhovniki mogli bolj posvečati duhovniškemu poslanstvu.

Fotografije

Nadškofova homilija