CIZL

Dan po novem letu, v torek, 2. januarja 2018 je bil na Prevaljah položen k večnemu počitku dolgoletni tamkajšnji župnik Gabrijel Cizl. Umrl je v petek, 29. decembra 2017 v slovenjegraški bolnišnici.

Gabrijel Cizl je bil rojen 18. marca 1949 v Slovenskih Konjicah. Že kot osnovnošolcu so se mu globoko v srce vtisnila dogajanja v domači nadžupniji sv. Jurija, predvsem še slovesna bogoslužja ob praznikih. To ga je že v rani mladosti tako zelo prevzelo, da se je že po zaključeni osnovni šoli odločil, da želi postati duhovnik. Zato se je vpisal v Slomškovo dijaško semenišče v Mariboru, ter obiskoval prvo gimnazijo v Mariboru. Po maturi je teologijo študiral v Ljubljani in v Mariboru, ter bil na slovesni praznik apostolov sv. Petra in Pavla, 29. junija 1974, v mariborski stolnici, posvečen v mašnika.

Po mašniškem posvečenju je bil za eno leto imenovan za duhovnega pomočnika v Ločah pri Poljčanah, kjer si je predvsem nabiral izkušnje kot katehet. Naslednje leto (15. 7. 1975) je bil imenovan za kaplana na Prevaljah in v tej župniji je ostal vse do konca svojega službovanja in do odhoda v bolnišnico. Opravljal je službo kaplana (1975 – 1981). Po smrti dolgoletnega in spoštovanega prevaljskega župnika in dekana Mateja Močilnika je prevzel vodstvo prevaljske župnije, najprej kot župnijski upravitelj (1981 – 1984), nato kot župnik (1984 – 2016). Kljub obsežni prevaljski župniji in obilici dolžnosti, je bil kot prevaljski župnik pet let tudi soupravitelj sosednje župnije sv. Danijela nad Prevaljami (2006 – 2011).

Župnik Gabrijel je bil rad duhovnik in rad in z vsem srcem župnik na Prevaljah. Nič na tem svetu ni bilo takšnega, kar bi ga lahko omajalo v zvestobi njegovim življenjskim in duhovniškim idealom. Skrbno se je pripravljal na nedeljske in praznične nagovore in zelo skrbel za lepoto bogoslužja, posebej še ob praznikih. V pogovoru z njim je lahko sogovornik hitro opazil, da dobro pozna župljane, saj je mnoge od njih pripravljal na prejem zakramentov, mnoge župljane tudi pospremil k večnemu počitku. Zaradi dolgoletnih zaslug za župnijo in kraj je bil uvrščen med osebnosti v Biografskem leksikonu Koroške Žive vezi (Povezava)

Pogreb je vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ, ob somaševanju upokojenega nadškofa dr. Marjana Turnška in približno 60 duhovnikov. Nadškof Cvikl je v homiliji orisal njegov duhovni lik in se mu zahvalil za zgledno duhovniško delovanje. Ob zaslugah za župnijo in kraj je posebej omenil njegovo skrb, molitev in delo za nove duhovne poklice ter homilijo sklenil s prošnjo, naj odslej v večnosti prosi za svoje župljane, za celotno mariborsko nadškofijo in naj nam izprosi novih duhovnih poklicev.

V imenu prevaljske župnije sta se od njega poslovila sedanji župnik in dekan Franc Brglez ter predsednica Župnijskega pastoralnega sveta gospa Gabrijela Hovnik Plešej. Besedo slovesa je spregovoril tudi prevaljski župan dr. Matic Tasič. Prav tako so bile ganljive besede slovesa, ki so mu jih ob slovesu namenili sorodniki. Po končanem bogoslužju in poslovilnih besedah v župnijski cerkvi na Prevaljah, se je razvil dolg pogrebni sprevod na prevaljsko pokopališče, k podružnični cerkvi sv. Barbare, kjer duhovnik Gabrijel, skupaj z mnogimi svojimi nekdanjimi farani, čaka vstajenja.

Gospod naj povrne njegovo duhovniško služenje z večnimi darovi in naj sedaj deležen večnega bogoslužja počiva v Božjem miru!

Nadškofova homilija pri pogrebni sv. maši na Prevaljah