29911slomsek rojstna hisa bLetos, na praznik Kristusa Kralja, v nedeljo, 26. novembra, se bomo hvaležno spomnili tudi obletnice rojstva blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki se je je rodil 26. novembra 1800 na Ponikvi. Še isti dan je bil krščen v domači cerkvi sv. Martina. Pod vplivom matere Marije in kaplana Jakoba Prašnikarja je v njem počasi dozoreval duhovniški poklic in se je začela njegova svetniška življenjska pot.

Iz Slomškovih zapisov je mogoče razbrati le še to, da je 4. februarja 1794 na Slomu številka 2 v osemdesetem letu umrl Matej Slomšek. Prvega februarja 1822 pa štiriinšestdesetletni Valentin Slomšek, ki je bil najverjetneje brat škofovega očeta. Štefana Novaka pa Slomšek v svojih zapisih imenuje praded. V škofovi zapuščini se je našel prepis dokumenta iz Arhiva goriške škofije z datumom 3. december 1754, v katerem Štefan Slomšek zagotavlja vzdrževanje za svojega prvorojenca Leopolda Slomška, ki je želel postati duhovnik. V tem dokumentu je tudi nakazano, da je Štefan bil takrat že zelo onemogel in v letih, kar pomeni, da ga je kmalu moral naslediti njegov sin, torej ded Antona Martina. Njegovo ime ni ohranjeno, je pa povsem jasno, da je 1798 prepustil posestvo svojemu sinu Marku, torej očetu poznejšega škofa. Ko je leta gospodaril na Slomu že dve leti in je imel štiriintrideset let, se je pred kaplanom Mihaelom Goležem 17. februarja 1800 poročil s sedemindvajsetletno (tako v poročni knjigi, a verjetno ni povsem točno) Marijo Zorko. Iz poročne knjige bi torej bilo mogoče sklepati, da je oče Marko bil rojen leta 1766, mati Marija pa 1773. Sam Slomšek omenja v svojem dnevniku, da je mati Marija izhajala iz župnije Črešnjice. Najverjetneje sta se Marija in Marko spoznala v Šoštanju, saj sta oba imela v bližini sorodnike. Zorkovi so bili na Skornem nad Šoštanjem, Slomškovi pa so prebivali v Družmirju. Prav pri slednjih je verjetno nekaj časa živel Marko, ki se je v Vošnjakovi strojarni usnja učil tega poklica. Da je Slomškov oče res delovanotr. soba rojstva bl tudi v drugih krajih, omenja sam Slomšek v svojih zapiskih s potovanj, ko ob opisu Slovenskih Konjic zapiše opazko, da je njegov oče služboval pri Juvančiču v Jamnah blizu Slovenskih Konjic.

To je najverjetnejša pot, po kateri sta se Marko in Marija spoznala, vzljubila in poročila. Kot prvi otrok se jima je rodil Anton in to še v letu poroke, 26. novembra 1800. V krstno knjigo je zapisan z nemško pisavo in domačo izgovorjavo Anton Slamscheg. Boter in botra sta bila Simon Korže ter Uršula Zabukošek. Ime mu je verjetno izbrala mati tako, da je prelistavala koledar in mu izbrala zavetnika svetega Antona puščavnika, ki goduje 17. januarja. To ime je bilo namreč v njeni rodbini precej pogosto. Kasneje se je na Ponikvi in okolici pojavila legenda, da je tistega dne, ko se je na Slomu rodil prvorojenec, nad domačijo žarelo nebo.

+ Marjan Turnšek

postulator