»Slavi, moja duša Gospoda, ne pozabi nobene njegovih dobrot« ( Ps 103)

jesen 2Vsak dan v letu imamo veliko priložnosti in razlogov, da se Bogu zahvaljujemo. Še posebna priložnost za to pa je zahvalna nedelja, ko se Bogu se zahvaljujemo za sadove zemlje in dela človeških rok. Bog nam mnoge svoje darove izroča po dobrih ljudeh. Zato nas dobrota povezuje med seboj in hkrati odpira naša srca, da smo bolj pozorni drug na drugega in bolj solidarni.

Ne zahvaljujemo se pa samo za darove, ki jih opazijo naše oči, ali jih otipajo roke. Zahvaljujmo se tudi za naše sposobnosti, da zmoremo gojiti med seboj bratstvo in sestrinstvo, da zmoremo delati, ljubiti in biti ljubljeni. Pomislimo na dar zdravja in tudi na razne preizkušnje, ki nas lahko zadenejo, če izgubimo zdravje. V hvaležnosti se spomnimo na dobrine kot so: vestnost, odgovornost, vztrajnost, veselje do dela, poštenost in pravičnost, pa usmiljenje, ljubezen do življenja, ljubezen do ubogih, odpuščanje, v teh letih še posebej ljubezen do tujcev, do tistih, ki so ostali brez zaposlitve...

Kot pastir naše mariborske nadškofije se zahvaljujem za vsa lepa in doživeta srečanja in praznovanja v naših občestvih. Zahvaljujem se za cerkve, župnišča ali sveta znamenja, ki ste jih verniki obnovili v sodelovanju in skupaj s svojimi dušnimi pastirji. V veliko spodbudo in veselje mi je, ko opazujem ali slišim, s kakšno ljubeznijo in kako zavzeto verniki tudi v tem težkem času, kljub težki ekonomski situaciji, sodelujete pri vzdrževanju in obnovi naše cerkvene dediščine.

Prav tako ob zahvalni nedelji izrekam svojo hvaležnost vsem duhovnikom in diakonom, ki se velikodušno razdajate za svoje poslanstvo za zaupana vam občestva. Po vas izrekam posebno zahvalo vsem vašim sodelavcem: katehistinjam in katehistom, članom župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, ključarjem, zakristanom, bralcem, vsem, ki čistite in krasite svoje cerkve ter skrbite za urejenost cerkva in okolja, hvala ministrantom, župnijskim gospodinjam in vsem, ki skrbite za dostojno življenje svojih dušnih pastirjev in z ljubeznijo darujete za svete maše. Hvala vsem, ki na tako iznajdljive načine sodelujete in prispevate, da so župnijska občestva živa in s tem znamenje Božje navzočnosti v današnjem svetu in času.

Posebna hvala vsem redovnicam in redovnikom, ki na vam lasten način pričujete za lepoto in bogastvo Božjega kraljestva med nami.

Hvala za vse nabirke, darove in druge prispevke za potrebe župnijskih občestev. Brez vaše dobrote ne bi mogli opravljati katehetskega in drugega pastoralnega poslanstva, pa tudi ne obnavljati in vzdrževati naših cerkva in drugih pastoralnih objektov.

Ob tej priložnosti se vam, dragi sobratje duhovniki, in vam zaupani verniki, iskreno zahvaljujem za nabirke, ki jih oddajate na Nadškofijo in vse druge darove, ki jih kot župnije ali posamezniki prinašate kot pomoč za poslovanje naše Nadškofije in vseh njenih ustanov. Prav tako hvala za nabirke, ki jih Nadškofija posreduje na ustrezne naslove ustanov, kot so: misijonska nabirka, MIVA, Petrov novčič, Božji grob, nabirka za Karitas…

Duhovnikom se zahvaljujem za oddane binacije in trinacije, za prispevek za duhovniški solidarnostni sklad ter za vestno plačevanje prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje.

Dragi sobratje duhovniki in verniki, s svojo vestnostjo in dobroto ste tudi v tem letu, kljub raznim preizkušnjam, s katerimi se srečujete, pokazali veliko mero razumevanja za redno delovanje Nadškofije. Zahvaljujem se vam tudi za vse vaše molitve in duhovne daritve, za vaša dobra dela in vso duhovno podporo ter razumevanje, s katerimi izročate vsa prizadevanja za blagor naše nadškofije Bogu in Materi Mariji.

Naj vam dobri Bog na priprošnjo bl. Antona Martina Slomška in vaših farnih zavetnikov nakloni potrebnih milosti ter obilno blagoslavlja vsa vaša prizadevanja za življenje vaših župnijskih občestev.

Karkoli je na svetu dobrega, nosi pečat večnosti in pripada Bogu, zato sem prepričan, da bo Bog vse dobro, ki ga storimo, stoterno nagradil in povrnil v večnosti, tam, kjer je polnost vsega, po čemer hrepenimo.

msgr. Alojzij Cvikl DJ

nadškof metropolit