AApletoPočitniški čas se je iztekel, upam, da je bil za vse lep in da je izpolnil svoj namen. Pred nami je že novo pastoralno leto, v katerem želimo več pozornosti nameniti vprašanju prenosa vere. Krstni pastorali bo posvečen letošnji pastoralni tečaj, ki bo za mariborsko nadškofijo 27. septembra 2017 in na katerega vabim duhovnike in vse pastoralne delavce.

Papež Frančišek nas v posinodalnem dokumentu »Radost ljubezni« vabi, naj bi več pozornosti posvetili pastoralnemu spremljanju. Možnosti za to imamo več: po podelitvi sv. krsta, pri verouku, ob pripravi na poroko in po njej… Z drugo besedo pomeni to za nas, biti sopotnik in opora ljudem na poti njihove vere. Seveda se takoj postavi vprašanje, kako to izvajati, ko pa je duhovnikov vedno manj. Za takšen pristop potrebujemo nove sodelavce, ki jih bo potrebno za to poslanstvo temeljito pripraviti. Na vseh pastoralnih področjih bo potrebno več časa posvečati pridobivanju in vzgoji sodelavcev. Potrebno bo postaviti prioritete. Zavedati se tudi moramo, da ne bomo zmogli vsega naenkrat. Na Škofijskem pastoralnem svetu smo to problematiko postavili, kot eno temeljnih usmeritev za pastoralno načrtovanje v prihodnosti.

V iztekajočem se pastoralnem letu smo veliko razpravljali in postavili smernice za službo delivcev sv. obhajila. Čutimo, da bo potrebno te ljudi spremljati, obenem pa omogočiti usposabljanje tudi za nove kandidate. Več bo potrebno narediti za spremljanje in usposabljanje vseh, ki po naših župnijah sodelujejo pri katehezi. V prihajajočem šolskem letu je predvideno srečanje vseh sodelavcev pri katehezi, da se jim predstavi nov katehetski načrt, ki je končno potrjen. Načrt nam predlaga vsebine, z drugo besedo: povedati nam želi: »kam«? Vprašanje »kako«, pa ostaja izziv. Zato so srečanja in usposabljanje ter spremljanje teh, ki jim je zaupano katehetsko poslanstvo, nujno potrebna.

Korak naprej je potrebno narediti v razmišljanju, kako organizirati pastoralno delo v župnijah, ki ostajajo brez stalnega duhovnika in so v soupravi. Na duhovniškem svetu bo potrebno predstaviti in ovrednotiti delovanje pastoralnih zvez, ter pastoralno delovanje v tistih župnijah, ki so »spontano« povezane. Na temelju teh razmislekov bo potem lažje iskanje boljših rešitev za prihodnja leta in za pripravo ustreznih smernic.

Konec februarja in začetek marca 2018 je predviden obisk slovenskih škofov v Rimu, »ad limina«, kjer je predvideno srečanje s svetim očetom ter obisk  kongregacij in uradov. Zadnji uradni obisk je bil pred 11 leti. Potrebno je pripraviti poročila po posameznih pastoralnih področjih in predstaviti pastoralno stanje, tako s statističnega kot tudi širšega pastoralnega vidika. Ob koncu tega uradnega obiska bomo škofje prejeli spodbude za nadaljnje pastoralno delo.

Postno romanje naše metropolite, v začetku marca 2018 bo romanje v Rim. Tako bomo škofje skupaj z verniki  pri sv. maši v cerkvi Marije snežne in v cerkvi sv. Petra.

Prihodnje  pastoralno leto bo tudi v znamenju priprave na sinodo o mladih. Pomenljivo je, da je pri tej pripravi bistveni poudarek vprašanje poklicanosti. Kako pomagati mladim, da bodo odkrili svojo življenjsko poklicanost in jo v vsej odgovornosti tudi sprejeli.

Pred nami je torej bogato pastoralno leto, ko želimo večjo pozornost dajati našim najožjim sodelavcem, da bi ti lahko postajali spremljevalci še drugim. Vera je v prvi vrsti življenje, drugemu jo lahko posredujemo le prek osebnega pričevanja in odnosa živete vere. Drugi naj bi ob nas začutili, kaj nam pomeni vera. Če bodo ob nas začutili, da nam je vera vrednota, da osmišlja naše življenje, da je za nas zaklad, potem bo ta naša osebna vera v resnici luč, ki bo svetila in nagovarjala.

Dragi duhovniki, drage sodelavke in sodelavci pri pastoralnem poslanstvu Cerkve! Hvala vam za vašo pripravljenost, hvala vam za vaše nesebično služenje. Naj Božji blagoslov spremlja vsakega od vas ob sklepu tega in v prihodnjem pastoralnem letu!

msgr. Alojzij Cvikl DJ

nadškof

Poslanica nadškofa dr. Marjana Turnška ob začetku novega katehetskega leta