20170324 085809Za dolgoletno humanitarno delo ter zgledno sodelovanje z NŠKM podeljuje nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl zahvalo in priznanje g. Alojzu Kovačiču, nekdanjemu dolgoletnemu sekretarju in predsedniku Območnega združenja Rdečega križa Maribor.

Obrazložitev:

Že pred osamosvojitvijo Republike Slovenije ter po njej je g. Alojz Kovačič znal in zmogel v okviru danih možnosti poiskati in predlagati odgovornim tiste rešitve, ki so v dani situaciji pomenile ne zgolj ureditev problema, temveč nakazale pot k temeljnim sistemskim rešitvam. Največkrat je v danih okoliščinah sam prevzemal tudi vlogo pri izvajanju operativnih nalogah oz. udejanjanju predlaganih rešitev. Vedno je bil tesno povezan z lokalno skupnostjo in tudi širše, saj je izvajal različne aktivnosti na področju civilne zaščite ter kasneje v vlogi glavnega tajnika uprave Mestne občine Maribor dodobra spoznal in odgovorno sooblikoval življenje lokalne skupnosti v takratnem času.

Moč sodelovanja in prvega povezovanja smo na Karitas z g. Kovačičem najprej občutili med desetdnevno vojno za Republiko Slovenijo. Sledila so prizadevanja in skupno sodelovanje pri oskrbi beguncev ter konkretna pomoč ljudem v stiski v ožjem ter širšem lokalnem okolju. Za to delo in tudi po njegovem posredovanju je Karitas prejela pečat mesta Maribor 1991 leta. Omeniti je potrebno prizadevanja g. Kovačiča k sistemski ureditvi vprašanja obnovitve in ureditve prostorov stare vojašnice na naslovu Ljubljanska 23 za namen izvajanja humanitarne dejavnosti v mestu Maribor. Prostori so bili obnovljeni in predani Rdečemu Križu in Karitas v letu 1994. Sledilo je njegovo sodelovanje v ožjem organizacijskem odboru priprave in izvedbe prvega papeževega obiska leta 1996.

Od 1999 leta je kot sekretar območnega združenja Rdečega Križa Maribor v okviru poslanstva ter mednarodnih nalog Rdečega križa zgledno in vestno vodil na osnovi zakona o Rdečem križu humanitarno dejavnost v lokalnem okolju ter skrbel za uresničitev vseh tistih prepotrebnih dejavnosti, ki so v danem času pomenile blažitev raznoraznih stisk človeka. Znal je prisluhniti ter ponuditi roko tudi drugim sorodnim organizacijam, saj se je zavedal pomembnosti medsebojnega sodelovanja in vzajemne pomoči predvsem pri večjih naravnih oz. elementarnih nesrečah.

Kleno besedo je vedno podprl s konkretnimi dejanji in sistemskimi rešitvami sodelovanja. To smo sodelavci Karitas občutili tudi ob pomoči prizadetim v neurjih 2008, ob poplavah na širšem področju porečja reke Drave 2012 leta, katastrofalnih poplavah v BiH in Srbiji 2013 ter ob množičnem prehodu migrantov čez Republiko Slovenijo 2015 in 2016.

Trezen premislek družbene situacije, velik občutek za sočloveka v stiski in vizionarski pogled na eni strani družinskega človeka in na drugi odgovornega državljana sta g. Kovačiča vedno spremljala pri skupnih koordinacijskih pogovorih. Kot sekretar in kasneje predsednik območnega združenja Rdečega križa Maribor je vedno spoštoval in negoval partnerski odnos ter avtonomnost vseh vključenih. Prav za to slednje se mu sodelavci in prostovoljci mariborske Karitas v največji meri zahvaljujemo in izrekamo priznanje.