krizPostni čas je za vsakega od nas lepa nova priložnost na poti osebnega iskanja in poglobitve naše vere. Predvsem želi biti to pot, ki nas vodi k večjemu notranjemu miru in veselju, če smo le pripravljeni z zaupanjem stopiti na pot za Gospodom. Tako smo povabljeni, da se po duhovni poti postnega časa »z vsem svojim srcem« vrnemo k Bogu (prim. Jl 2,12).

Temeljno vodilo za vse nas v postnem času pa naj bo Božja Beseda, ki naj bo v teh milostnih dneh še na poseben način »luč na poti našega življenja«. Zato jo radi prebirajmo in premišljujmo ter odkrivajmo njen pravi pomen in njeno moč. Postni čas je tako spodbuden in ugoden čas za poglabljanje našega duhovnega življenja. Cerkev nam ponuja trojno prizadevanje na poti do velikonočnega veselja: miloščina, molitev in post.

Postni čas pa nas tudi vabi, da bi dneve tega časa preživeli bolj preprosto in solidarno. Morda čutimo, da bi bilo prav, če bi se v tem postnem času odpovedovali nekaterim manj potrebnim stvarem ter morda več časa namenili komu, ki nas potrebuje in celo pričakuje našo pomoč. Osebna odpoved (hrani, alkoholni pijači, cigareti, gledanju TV, …), molitev ter dobra dela naj bodo temelj našega letošnjega posta.

Tudi Slovenska karitas in Nadškofijska karitas Maribor nas vabita in spodbujata k dobrodelnosti in solidarnosti.

Morda se bo kdo pridružil postni spodbudi '40 dni brez alkohola'.

V okviru Nadškofijske karitas Maribor poteka postna akcija 'petkov postni dar' z vabilom, da bi vsak petek v postnem času preživeli skromno, se odpovedali raznim dobrotam ter privarčevano namenili za sočloveka v stiski – saj s 5 € lahko vsak petek v Ljudski kuhinji Betlehem omogočimo kosilo človeku v stiski (pošlji DAR5 na 1919). Ne smemo pa pozabiti tudi na stiske zunaj naših meja zato vabilo k akciji 'Ne pozabimo' – pomoč JV Evropi.

Posebej še v postnem času smo povabljeni, da pomagajmo nositi Jezusov križ in križe ljudi, ki so v stiski ter zavestno podprimo vsaj eno izmed naštetih vabil k solidarnosti. Tako bomo okrepili naš odnos z Bogom in do soljudi ter radostno stopili v velikonočno jutro.

Naj bodo postni dnevi blagoslovljeni za nas in za naše bližnje. Naj bodo duhovna pomlad za prenovo našega duha in poglobitev našega odnosa z Bogom!

 

Poslanica papeža Frančiška za postni čas 2017