Joze Horvat Sv. AnaZadnji dan meseca januarja 2017 je odšel po večno plačilo h Gospodu upokojeni župnik pri Sv. Ani v Slov. goricah in častni kanonik mariborskega stolnega kapitlja, gospod Jože Horvat.

Rojen je bil 13. marca 1930 v Bogojini. Potem, ko je uspešno opravil maturo, mu je bila na široko odprta pot v svet. Toda Jože je zaslišal Božji klic in bil temu klicu vse življenje zvest. Pot ga je tako po maturi vodila v Bogoslovno semenišče v Ljubljano, kjer je na Teološki fakulteti študiral in bil po končanem študiju 29. 6. 1955 posvečen v duhovnika.

Po posvečenju je štiri leta opravljal kaplansko službo v župniji Sv. Marjeta niže Ptuja (1955 – 1959). Pot ga je nato vodila v župnijo Sv. Ane v Slovenskih goricah, kjer je bil najprej kaplan (1959 – 1967), nato župnijski upravitelj (1967 – 1970) in nato župnik (1970 - 2013). Ob požrtvovalni skrbi družine Krajnc je lahko tudi v času bolezni še ostal med svojimi farani pri Sv. Ani, kar mu je bilo v veliko tolažbo in zadoščenje.

Župljani se bodo svojega dolgoletnega dušnega pastirja gotovo radi spominjali. Generacija za generacijo otrok je ob njem spoznavala in odkrivala Jezusovo neskončno ljubezen, posebej še, ko jih je skrbno pripravljal na prejem prvega sv. obhajila in sv. birme…

Župnik in dekan Jože Horvat je bil veselega, vedrega značaja, a obenem zelo spoštljiv do vsakega človeka, zato je bil povsod sprejet in spoštovan. Vse do smrti je ostal tudi povezan z rojstno župnijo in domačimi tako je želel, da bi na pokopališču v Bogojini tudi čakal vstajenja.

Tudi v krogu sobratov duhovnikov je bil Jože Horvat spoštovan in priljubljen. Že kmalu po prihodu k Sv. Ani so ga dekanijski duhovniki izvolili za prodekana dekanije Sv. Lenart v Slovenskih goricah, med leti 1979 in 1996 pa je opravljal službo dekana. Mariborska nadškofija mu je izrazila pozornost in hvaležnost s tem, da je poleg naslova »častni dekan« bil leta 1999 imenovan za častnega kozistorialnega svetovalca, leta 2006 pa je bil imenovan za častnega kanonika mariborskega stolnega kapitlja.

Slovo od častnega kanonika in upokojenega župnika Jožeta Horvata v župnijski cerkvi pri Sv. Ani je bilo na praznik Jezusovega darovanja, svečnico, 2. februarja 2017 zvečer. Župljani so napolnili domačo cerkev in se že zadnjič zbrali ob njem k najsvetejši daritvi. Pogreb pa je bil naslednji dan, v petek, 3. februarja 2017 v Bogojini.

Gospod naj mu njegovo življenjsko daritev bogato povrne z večnimi darovi!