Voscilo 1

Na naša srca znova trka božično sporočilo, ki je za vsakega od nas zelo pomembno. Ritem vsakdanjega življenja je neizprosen. Vse se dogaja hitro, vsakdanje obveznosti nas vedno bolj utrujajo. Tako svoje življenje živimo večkrat le na površju in ne uspemo najti globljega smisla našega bivanja.

Božična skrivnost nam želi odpreti nove poglede in razumeti naše življenje v pristni podobi. Bog sam je spregovoril tako, da je izstopil iz sebe in se nam podaril. Pokazal je, kako naj bi mi razumeli svoje življenje: kot sad ljubezni in odprtost za sočloveka.

Božje Dete prihaja na svet, katerega pesti revščina in pomanjkanje solidarnosti. Tako je bilo pred več, kot 2000 leti in tudi danes sta ta dva problema naša sopotnika.

Božje Dete prihaja k nam, da prinese v naš svet svojo, Božjo logiko. Le to smo ponovno odkrivali v svetem letu usmiljenja. V ospredje postavlja srce, ki vidi, čuti in odgovarja na naše stiske in bolečine. Ko vstopimo v to Božjo logiko ne živimo več drug ob drugem, ampak v sočloveku vidimo brata, sestro in gradimo mostove od srca do srca.

Sv. Pavel božično skrivnost vidi, kot razodevanje dobrote in človekoljubnosti Boga, ki je sad njegovega usmiljenja, da bi mi postali dediči življenja (prim Tit 3, 4-5). Razdati se za druge je največja modrost, to je Božja modrost. Človeška miselnost jo težko sprejme, vendar brez nje, ne moremo stopiti na pot pravega in uresničenega življenja.

Božično sporočilo je sporočilo srca. Iz Novorojenega Deteta žari ljubezen in bližina Boga človeku. Kdor to začuti, kdor vstopi v službo tega oznanila, osreči sebe in to srečo prinaša tudi drugim.

V mislih imam vse vas, ljudi dobre volje. Vsem vam želim, da bi letošnji božič začutili, kot življenje, ki se nam razodeva in rešuje vse ljudi, kot pravi sv. Pavel: »da živimo razumno, pravično in delamo dobro (prim Tit 2,11-14).

Naj bo Božič navzoč med nami skozi vse novo leto 2017!

Msgr. Alojzij Cvikl DJ

mariborski nadškof metropolit

VIDEO