pismo

 

 

Kot vsako leto v mesecu avgustu in septembru, bodo tudi letos nekatere spremembe službenih mest duhovnikov. V mariborski nadškofiji bodo v tem času naslednje spremembe:

Alojz BEK, župnik na Ravnah na Koroškem in soupravitelj župnij Kotlje in Strojna, se je zaradi bolezni odpovedal vodstvu omenjenih župnij in stopil v pokoj. Ostaja v župniji Ravne in bo po svojih močeh novemu župniku v pomoč – 1. 8.

Ernest BERLOŽNIK, dekan, nadžupnik v Vuzenici in soupravitelj župnije Sv. Primož na Pohorju, je razrešen vseh omenjenih služb in imenovan za župnika sodelavca v župnijah Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg – 1. 8.

P. Anton BOROVNJAK OFM Conv, novomašnik, je imenovan za kaplana v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj - Sv. Jurij in Ptuj – Sv. Ožbalt – 1. 8.

Franc BRGLEZ, župnik in naddekan v Slovenski Bistrici, je razrešen službe župnika v Slov. Bistrici ter služb dekana in naddekana in imenovan za župnika na Prevaljah – 1. 8.

Gabrijel CIZL, župnik na Prevaljah, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji in stopil v pokoj. Ostaja v župniji Prevalje in bo po svojih močeh novemu župniku v pomoč – 1. 8.

P. Jurij DOLENC OFM, kaplan pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, je razrešen omenjene službe in odhaja v koprsko škofijo – 1. 8.

Jani DRUŽOVEC, kaplan v Slovenskih Konjicah, je razrešen kaplanske službe in imenovan za župnika v Slovenski Bistrici – 1. 8.

P. Benedikt Dejan EMBERŠIČ OFM, član skupnosti frančiškanov v Mariboru, je imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Marija – 1. 8.

P. Andrej FEGUŠ OFM Conv, nadžupnik župnije Ptuj – Sv. Jurij, je razrešen te službe in imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj - Sv. Jurij in Ptuj – Sv. Ožbalt – 1. 8.

P. Tomaž HOČEVAR OFM, upravitelj župnije Maribor – Sv. Marija, je razrešen te službe in odhaja v novomeško škofijo – 1. 8.

P. Marjan KOKALJ DJ, je po zaključeni tretji probaciji imenovan za študentskega duhovnika v Mariboru in voditelja KŠC Sinaj – 1. 8.

P. Pavel KOŠIR OFM Cap, do sedaj pastoralno delujoč v župniji Maribor – Sv. Jožef, odhaja na novo službeno mesto v ljubljansko nadškofijo – 1. 8.

P. Boštjan KOTAR KR, novomašnik, je imenovan za kaplana pri Veliki Nedelji ter za duhovnega pomočnika v Ormožu – 1. 8.

P. Franc KOVŠE OFM, kaplan v župniji Maribor – Sv. Marija, je imenovan za župnika iste frančiškanske župnije v Mariboru – 1. 8.

P. Milan KVAS OFM Cap, župnik župnije Ptuj – Sv. Ožbalt, je razrešen župniške službe in odhaja na novo službeno mesto v murskosoboško škofijo – 1. 8.

Tadej LEGNAR, župnik sodelavec v župnijah Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg, je razrešen župniške službe v omenjenih župnijah in imenovan za nadžupnika v Vuzenici ter soupravitelja župnije Sv. Primož na Pohorju – 1. 8.

Dr. Boštjan LENART, škofijski tajnik in sodelavec pastoralne službe, je razrešen obeh omenjenih služb in imenovan za župnika župnije Ravne na Koroškem ter soupravitelja župnij Kotlje in Strojna – 1. 8.

P. Marjan MARUCELJ OFM Cap, župnik sodelavec na Ptuju – Sv. Ožbalt, je razrešen župniške službe in imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Jožef – 1. 8.

P. Tomaž MIKUŠ DJ, študentski duhovnik v Mariboru in voditelj KŠC Sinaj, je razrešen omenjenih služb in odhaja v ljubljansko nadškofijo – 1. 8.

P. Vito MUHIČ OFM Conv, je imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj - Sv. Jurij in Ptuj – Sv. Ožbalt – 1. 8.

P. Jože OSVALD OFM Conv, je razrešen službe duhovnega pomočnika v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij – 1. 8.

Mag. Gašper OTRIN SDB, kaplan v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko, je razrešen omenjene službe – 1. 8.

P. Janez PAPA OFM, prihaja iz novomeške škofije v Maribor in je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Maribor – Sv. Marija – 1. 8.

Robi SEKAVČNIK, novomašnik, je imenovan za kaplana v Slovenskih Konjicah – 1. 8.

Matei SENTES OFM Conv, je imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj - Sv. Jurij in Ptuj – Sv. Ožbalt – 1. 9.

P. Dominik TIKVIČ OFM Conv, župnik moderator v župniji Ptuj - Sv. Peter in Pavel, je kot soupravitelj imenovan za župnika moderatorja nadžupnije Ptuj - Sv. Jurij in župnije Ptuj – Sv. Ožbalt – 1. 8.

Grega VALIČ SDB, doslej duhovni pomočnik v Veržeju, je imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko – 1. 8.

P. Klemen VERDEV OFM Cap, župnik sodelavec v župniji Ptuj – Sv. Ožbalt, je razrešen te službe in odhaja v ljubljansko nadškofijo – 1. 8.

P. Damijan VRAČKO OFM, doslej kaplan v Nazarjah, je imenovan za kaplana v župniji Sv. Trojica v Slovenskih goricah – 1. 8.