DSCN3594Vsakoletno srečanje in somaševanje duhovnikov, ki obhajajo jubilej mašniškega posvečenja, je lepa priložnost za zahvalo Bogu, ki kliče. Hkrati je tudi izraz hvaležnosti, da je nekdo slišal Božji klic, mu prisluhnil in se odzval. Duhovniki, jubilanti iz mariborske nadškofije, so se na povabilo nadškofa msgr. Alojzija Cvikla DJ zbrali k somaševanju na grobu bl. A. M. Slomška v sredo, 6. julija 2016. Biseromašniku Antonu Žerdinu, zlatomašnikom: Janezu Osvaldu, p. dr. Vinku Škafarju in p. Pavletu Koširju ter srebrnomašnikom: Frediju Mlinariču, Ivanu Krajncu, p. Martinu Gašpariču in p. Danilu Holcu se je pri oltarju, ob nadškofu, pridružil tudi upokojeni pom. škof dr. Jožef Smej, ki je v homiliji razmišljal o pomenu zvestobe obljubam, danim Bogu. Za nobenega kristjana, posebej ne za duhovnika, naj ne velja svarilo preroka Ozeja: »Izrael je bil bujna trta, ki je obilno rodila, čim bolj pa je bila polna sadov, tem bolj so množili oltarje…« (Oz 10,1a).

Nadškof Cvikl je vsem jubilantom čestital obenem pa vsem tudi izrazil hvaležnost za prizadevno delo v Gospodovem vinogradu. Srečanje se je nadaljevalo ob bratski mizi, ob skupnem pogovoru in hvaležnosti za prehojeno pot. Bog daj naši krajevni Cerkvi novomašnikov, ki bodo 25, 50 ali 60 let po svojem mašniškem posvečenju izražali svojo hvaležnost Bogu ter izžarevali pristno veselje v hoji za Gospodom.