slomsekNa praznik sv. bratov Cirila in Metoda, 4. julija 1846 je bl. Anton Martin Slomšek bil v stolnici v Salzburgu posvečen za škofa. Pred posvečenjem je opravil tudi duhovne vaje v tamkajšnjem bližnjem benediktinskem samostanu Maria Plain. Slomšek sam se je sam pozneje takole spominjal svoje priprave na ta pomemben dogodek: »Bilo je prve dni meseca junija 1846, ko sem se v benediktinskem samostanu Maria Plain pripravljal na škofovsko posvečenje. Ogledoval sem tam dolgo vrsto podob svetih redovnikov reda svetega Benedikta, kakor sv. Ruperta, sv. Kilijana in druge. V duhu sem prehodil zgodovino več kot trinajstih stoletij, z ljubkega griška sem pregledal blagoslov, ki ga je ta red razširil čez mesto Salzburg in okolico … Okrepčan in spodbujen po premišljevanju o apostolski gorečnosti teh svetih redovnikov sem takrat sklenil kot škof samega sebe popolnoma posvetiti apostolskemu poklicu, zanj živeti in umreti« (Navaja A. Rebula, Pastir Prihodnosti, str. 130 – 131, MD Celje 1992.

Letos se spominjamo 170-letnice tega pomembnega dogodka, ki je pomenljiv, ne le za svetniško življenje bl. Škofa Antona Martina Slomška, ampak je pomemben za vse nas tudi danes, saj je bl. A. M. Slomšek s svojim svetim življenjem in apostolskim delovanjem stopil v vrsto tistih svetih mož, ki jih omenja. Med temi je dosegel tudi posebno čast, razglasitev za blaženega pred vesoljno Cerkvijo! Trdno upamo in molimo, da kmalu razglašen tudi za svetnika.

Ob 170-obletnici posvetitve bl. Škofa A. M. Slomška za škofa, 5. julija 2016 je potekalo romanje mariborske metropolije v Salzburg in  Št. Andraž. 100 romarjev se je zgodaj zjutraj odpravilo proti Salzburgu. Organizacijski del romanja je prevrela romarska agencija ARITOURS iz Maribora. Duhovni voditelj romanja je bil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ.

Fotografije z romanja