Nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ je za nova redna člana Stolnega kapitlja v Mariboru imenoval župnika župnije Maribor – Pobrežje, gospoda Stanka Praznika in župnika v Cirkovcah, gospoda Janka Straška.

 

stanko.praznikStanislav Praznik je bil rojen 3. 4. 1946 v Šoštanju. Mašniško posvečenje je prejel 29. 6. 1971 v mariborski stolnici. Kot semeniški duhovnik in kaplan je bil nastavljen najprej v župnijo Slivnica pri Mariboru (1971 1974), od tam je odšel za kaplana v župnijo Velenje – Sv. Martin (1974 – 1981). Avgusta 1981 je postal upravitelj župnije Maribor – Pobrežje, julija 1984 pa je bil imenovan za župnika iste župnije. Njegovo duhovniško delo je zaznamovano z gradnjo in urejanjem novega župnijskega središča, nove župnijske cerkve Marije Matere Cerkve in župnišča. Med drugim je ppravljal službo prodekana mariborske dekanije.

 

 

 

 

 janko strašekJanko Strašek je bil rojen 29. 12. 1956 v župniji Kostrivnica, mašniško posvečenje je prejel 26. 6. 1983 v Mariboru. po posvečenju je nastopil kaplansko službo v Mozirju (1983- 1986), nato je pet let opravljal službo škofijskega in škofovega tajnika v Mariboru (1986 – 1991). Za župnika v župniji Dobrna je bil imenovan 21. 10. 1991, s 1. 10. 2004 pa je bil imenovan za župnika v Cirkovcah. Poleg zavzetega pastoralnega dela na župniji župnik Janko Strašek že dolga leta opravlja naloge v okviru metropolitanskega sodišča v Mariboru. Pri cerkvenem sodišču je začel sodelovati kot notar sodišča (1986 – 1995). 14. 3. 1995 je bil imenovan za sodnika takrat Škofijskega cerkvenega sodišča in to svojo službo prizadevno vseskozi opravlja kot zborni sodnik in kot sodnik, ki mu je zaupano vodenje postopkov (ponens).

Obema novoimenovanima stolnima kanonikoma čestitamo!

 

20160217 13375920160217 133923

 

Nadškof Alojzij Cvikl DJ je na novo imenovanima stolnima kanonikoma slovesno izročil imenovanje v sredo, 17. februarja 2016 pri skupnem kosilu z naddekani, dekani,  člani stolnega kapitlja in drugih sodelavcev na Nadškofijskem ordinariattu.