image 6334680 2

Marija nas čaka v nebesih!

Ali ni to nekaj lepega in spodbudnega?

Praznik Marijinega vnebovzetja je postal po razglasitvi papeža Pija XII., praznik upanja in zmage življenja. Še posebej danes, ko je človek zazrt samo v ta sedanji trenutek, ko vidi življenje samo od rojstva do smrti, nam vstali Gospod in Marija, vzeta v nebesa, dajejo drugačen pogled na življenje, ki se ne zaključi na pokopališču. Marija ni mrtva, je samo »v Kristusu zaspala« in stopila v večno bivanje, kjer je Kraljica polna milosti in nadaljuje svoje materinsko poslanstvo do vsakega od nas.

Na svetu je mnogo slabega, vsak dan to doživljamo. To je znamenje greha, ki zaznamuje naše korake. Marija je sodelovala s Sinom v borbi s tem grehom in je deležna tega, kar čaka vsakega od nas, zmagoslavja nad grehom in smrtjo.

Zato se obračamo k Mariji, da bi nam kljub težki situaciji, v kateri se nahajamo, pomagala premagovati sile teme z močjo vere, ki je njena tesna povezanost z Jezusom. Marija je jutranja zarja na poti našega zemeljskega romanja, saj v njej, ki je v nebesa vzeta že okušamo milostno moč zakramentov, kot so krst in zakrament sprave, kjer je tema premagana in je zmagalo življenje.

Sveti Pavel nam to lepo predstavi v Pismu Korinčanom: »Hvala pa Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu« (1 Kor 15,57). V vstalem Kristusu gledamo smrt že premagano.

V tem Božjem načrtu odrešenja Marija ostaja »Mati ljubezni«, ki nas vabi k izpolnjevanju Božje volje, k služenju v duhu blagrov in molitve v duhu magnifikata.

Marijino vnebovzetje je zrenje cilja, ki ga je Marija že dosegla, za nas pa vabilo, da se po najboljših močeh trudimo, da bi živeli kakor ona. Bila je zvesta do konca Bogu in njegovim načrtom. To pa je tudi naša pot, če želimo stopiti pred Božji prestol in dobiti poln delež Božjega življenja.

msgr. Alojzij Cvikl DJ

mariborski nadškof metropolit

Sporočila slovenskih škofij 2015, str. 161

Izročitev Božji Materi Mariji  - molitev

Nadškofova homilija na Ptujski Gori pri dnevni praznični maši,15. 8. 2015

Nadškofova Homilija na Ptujski Gori na vigilijo praznika, zvečer 14. 8. 1015

Fotografije iz romarskega shoda s Ptujske Gora - na vigilijo praznika