pismo

 

 

Vsako leto v mesecu avgustu in septembru nekateri duhovniki menjajo svoja službena mesta. V mariborski nadškofiji bodo v letu 2015 naslednje  osebne spremembe in prestavive duhovnikov:

 

Jože BREZOVNIK, župnik v Ločah, je imenovan za soupravitelja župnije Sv. Jernej pri Ločah– 1. 7.

Jani DRUŽOVEC, duhovni asistent v Zavodu Antona Martina Slomška, je razrešen te službe in imenovan za kaplana v Slovenskih Konjicah – 1. 8.

Anton FURAR, kaplan pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, je razrešen kaplanske službe in imenovan za župnika pri Sv. Jakobu v Slovenskih goricah – 1. 8.

P. dr. Ivan HOČEVAR DJ, študentski duhovnik v Mariboru in voditelj Katoliškega študentskega centra Sinaj, je razrešen obeh omenjenih služb in imenovan za župnika župnije Maribor – Sv. Magdalena – 1. 8.

P. Franc KOVŠE OFM, do sedaj župnik v Nazarjah, prihaja za predstojnika frančiškanske redovne skupnosti v maribor in je imenovan za kaplana v župniji Maribor - Sv. Marija – 1. 8.

Dr. Boštjan LENART, župnik pri Sv. Jakobu v Slov. goricah, je razrešen župniške službe in bo nastopil službo škofijskega tajnika in sodelavca Pastoralne službe v Mariboru – 1. 8.

P. Franc MEŠKO OFM Conv, župnik sodelavec na Ptuju – Sv. Jurij, je razrešen omenjene službe – 1. 8.

P. Tomaž MIKUŠ DJ, je imenovan za študentskega duhovnika v Mariboru in za voditelja Katoliškega študentskega centra Sinaj – 1. 8.

Dr. Ludvik POČIVAVŠEK, župnik pri Sv. Jerneju pri Ločah, se je zaradi bolezni odpovedal župniji in je bil razrešen župniške službe – 1. 7.

P. Jože POLJANŠEK DJ, je razrešen službe župnika v župniji Maribor – Sv. Magdalena in odhaja na novo službeno mesto v ljubljanski nadškofiji – 27. 8.

Marjan PUČKO, duhovnik murskosoboške škofije, je imenovan za duhovnega asistenta v Zavodu Antona Martina Slomška ter hkrati za duhovnega pomočnika v župniji Sv. Lenart v Slov. goricah – 1. 8.

Marjan RISTIČ, novomašnik, je nastavljen za kaplana v župnijo Maribor – Pobrežje – 1. 8.

Tomislav ROŠKARIČ, do sedaj župnijski upravitelj pri Mali Nedelji, je imenovan za župnika župnije Sv. Tomaž – 1. 8.

P. Bogdan RUS OFM, gvardijan in kaplan v župniji Maribor - Sv. Marija, je razrešen kaplanske službe in odhaja na novo službeno mesto v Ljubljano – 1. 8.

Matija TRATNJEK, župnik pri Sv. Tomažu, se je odpovedal župniji, bil razrešen župniške službe in odhaja za izseljeniškega duhovnika – 1. 8.

Jože VOGRIN, nadžupnik in arhidiakon v Slov. Konjicah, je razrešen souprave župnij Čadram - Oplotnica ter Kebelj – 1. 8.

Davorin VREČA, vikar namestnik v župnijah Čadram - Oplotnica in Kebelj, je imenovan za župnika obeh omenjenih župnij – 1. 8.