Razlaga grba:

Grb škofa dr. Jožefa Smeja je narejen na tradicionalni način španske poznogotske oblike. Obdajajoče okrasje grba je določeno za škofovsko službo. Klobuk je za škofe navadno zelene barve, ki je barva miru in upanja, življenja. Sledijo cofi zelene barve, ki jih ima škof dvakrat po šest, kolikor je apostolov. V ozadju je procesijski križ zlate  barve, barve sonca. To je izrazito Božja barva. Enakokraki križ je simbol sonca; kdor se obrača h križu, se obrača k Bogu, k polnosti življenja. 
Najpomenljivejši je osrednji grbovni ščit - grb v ožjem pomenu, v tem primeru španske poznogotske oblike. Ščit je razdeljen na dve polji, zgornje in spodnje, kjer sta navzoči dve temeljni barvi, modra in rumena. Modra je znamenje nebeških prostranstev (Nebes, Raja) in neminljivega sveta. 
V tem polju je velika črka M temne modre barve, kar pomeni Marija. Škof smej vso svojo škofovsko službo izroča v varstvo Matere Božje. V spodnjem polju je osnovna barva rumena, ki je barva zlata, sonca in pšeničnega polja prekmurske ravnice in osrednji simbol župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini.

Spodnji grbovni napis na zlatem traku (deviza) sporoča geslo, ki je napisano s črno barvo, ki si ga je izbral škof Smej: Milosti polna, spomni se (lat. Gratia plena, recordare). Škof Smej skuša posnemati ponižno Deklo Gospodovo. Ko je božji poslanec, Angel Gabrijel Mariji oznanil, da bo mati Najvišjega, je ona ponižno odgovorila, da je služabnica Gospodova, naj se ji zgodi po Božji besedi. Omenjeno geslo je namreč hkrati molitev, ki jo škof Smej vsak dan moli, ne samo zase, ampak za vse, brez izjeme. Z omenjenim geslom prosi Devico Marijo, naj vse sprejme v svoje srce.

(Povzeto po knjigi Draga Sobočana >ob 85. življenjskem miljniku škofa dr. Jožefa Smeja<, Murska Sobota: Stolna župnija sv. Nikolaja, 2007)