Zbor svetovalcev

1. Bernard Geršak, stolni kanonik

2. p. Milan Kos OFM Conv, provincial

3. Janez Lesnika, generalni vikar

4. Franc Linasi, č. kanonik in nadžupnik

5. dr. Maksimilijan Matjaž, prof. TEOF Ljubljana

6. dr. Stanislav Slatinek, prof TEOF Ljubljana

7. Tomislav Šantak, župnik in dekan, Črešnjevec

8. dr. Ivan Štuhec, strokovni direktor Zavoda AMS

9. Marko Veršič, stolni župnik in kanonik