Škofijski gospodarski svet v smislu kanonov 492 - 494 Zakonika cerkvenega prava in Pravilnika o Gospodarskem svetu mariborske nadškofije sestavljajo:

msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof, predsednik ŠGS

Janez Lesnika, generalni vikar

g. Alojz Bek, župnik in dekan, Ravne na Koroškem

g. Marijan Fesel, župnik in naddekan, Hajdina

g. Jože Vogrin, nadžupnik in arhidiakon, Slovenske Konjice

g. Danilo Kraner, iz župnije Slivnica pri Mariboru

ga. Danica Ozvaldič, iz župnije Maribor – Sv. Rešnje Telo

g. Matej Pirih, iz stolne župnije v Mariboru