ČLANI DUHOVNIŠKEGA SVETA ZA OBDOBJE 2015 - 2020

 

Predsednik:

1. msgr. Alojzij Cvikl DJ, nadškof metropolit

Člani po službi:

2. Janez Lesnika, generalni vikar in kancler

3. Bernard Geršak, stolni kanonik

4. Franček Bertolini, v. d. voditelja PS

5. dr. Maksimilijan Matjaž TEOF Ljubljana, Enota Maribor

6. msgr. dr. Stanislav Slatinek, referent za bogoslovce in semeniščnike

Člani po izvolitvi:

7. Jože Hrastnik, župnik, Mežica

8. Janko Strašek, župnik, Cirkovce

9. Marjan Nemec, župnik, Sv. Marjeta ob Pesnici

10. Danijel Lasbaher, župnik, Maribor - Tezno

11. prof. dr. Ivan Štuhec, strokovni direktor ZAMS, Maribor

12. Marijan Fesel, župnik in naddekan, Hajdina

13. dr. Ivan Rojnik, župnik, Vuhred

14. Tomislav Šantak, župnik in dekan, Črešnjevec

15. Peter Leskovar, župnik, Stranice

16. Franc Linasi, nadžupnik, Šmartno pri Slovenj Gradcu

17. Marijan Rola, župnik, Sv. Benedikt v Slov. goricah

18. P. Drago Avsenak KR, župnik, Ormož

19. Ciril Čuš, župnijski upravitelj, Žetale

Člani po imenovanju:

20. Marko Veršič, stolni župnik in kanonik

21. prof. dr. Vinko Potočnik, moderator PAS

22. Branko Maček, predsednik NŠKM Maribor

23. p. dr. Igor Salmič OFM Conv, provincial, zastopnik redovnikov

24. Robert Senčar, župnik

25. Jure Sojč, kaplan, zastopnik mladih duhovnikov