Sklep kanoničnih vizitacij za Slovenjegoriško naddekanijo

NADŠKOFIJSKI KOLEDAR
Datum: 2020-03-25 10:00 - 13:00

Mesto: Šentilj

Srečanje duhovnikov in pastoralnih delavcev v Št. Ilju

 

Naslov
Slovenska ul. 26
Šentilj

 

Vsi datumi


  • 2020-03-25 10:00 - 13:00