Vogrin 3V začetku jeseni 2016 se je dolgoletni župnik pri Sv. Barbari v Slovenskih goricah, Karl Vogrin, odpovedal župniški službi in stopil v pokoj, vendar je še naprej ostal v tamkajšnjem župnišču in kot upravitelj župnije pomagal oskrbniku župnije, stalnemu diakonu Janezu Kurniku. Nekaj mesecev po tem pozneje se mu je zdravje tako poslabšalo, da je moral iskati zdravstveno pomoč v bolnišnici UKC Maribor. V soboto, 12. avgusta 2016, v večernih urah pa se je njegovo življenje izteklo v Domu sv. Lenarta, kjer so mu v zadnjih mesecih zemeljskega življenja pomagali.

Rodil se je 2. junija 1941 v Andrencih, v župniji Sv. Antona v Slovenskih goricah. V želji, da bi svoje življenje posvetil Gospodu, je po osnovnem šolanju v domačem kraju odšel najprej k frančiškanom, kjer je obiskoval gimnazijo in se pripravljal na duhovniško službo. Vedno se je rad in s hvaležnostjo spominjal časa, ki ga je preživel pri frančiškanih. V času študija teologije se je pridružil mariborskim bogoslovcem in je 29. junija 1968 v mariborski stolnici prejel mašniško posvečenje.

Prvo njegovo službeno mesto je bilo v župniji Ravne na Koroškem, kjer je bil nedeljski duhovni pomočnik. Sledila so tri leta kaplanske službe v župniji Št. Ilj pod Turjakom (Mislinja). Leta 1972 je sprejel v oskrbo župnijo Sv. Barbare v Slovenskih goricah in to župnijo vodil petinštirideset let, vse dokler mu je zdravje dopuščalo. Kot župnik pri Sv. Barbari, je kar dvakrat soupravljal še sosednjo župnijo Vurberk. Povsod, kjer je deloval, so ga ljudje sprejeli in sodelovali z njim ter skupaj gradili skupnost Jezusovih učencev.

Duhovnik Karl je povsod širil optimizem sproščenost in veselje. S svojo neposrednostjo, hkrati pa tudi z iskreno, zaupno osebno vero ter s predanostjo duhovniški službi je nagovarjal ljudi ter jih navduševal za Božje kraljestvo. Da je bilo posnemanje Jezusa, Dobrega Pastirja, njegov življenjski ideal, so lahko ob njem začutile generacije mladih, ki jih je spremljal kot katehet, jih pripravljal na zakramente in jih tudi v svojih molitvah spremljal in usmerjal na življenjski poti. Ni slučaj, da so se ob njegovem življenjskem zgledu mladi odločali tudi za duhovniški poklic. Dano mu je bilo, da je kot župnik pri Sv. Barbari, spremljal h Gospodovem oltarju tri novomašnike, na kar je bil ponosen, saj je to doživljal, kot poseben božji dar občestvu Cerkve ter posebno milost in potrditev pri svojem oznanjevanju.

O prizadevnosti župnika Karla lepo priča tudi povsem obnovljena in lepo vzdrževana župnijska cerkev sv. Barbare, urejeno župnišče in predvsem lepo urejena okolica cerkve in župnišča, kar je tudi po njegovi zaslugi postalo že kar turistična znamenitost kraja.

Ko je čutil, da bolezen napreduje, je nadškofa zaprosil za upokojitev. Z veseljem in ljubeznijo je sprejel za svojega naslednika stalnega diakona Janeza Kurnika. Kot duhovni sobrat mu je stal ob strani ter mu rad pomagal s svojimi bogatimi pastoralnimi izkušnjami, nasveti, molitvijo ter darovanjem trpljenja. Da je bil župnik Karl pri ljudeh sprejet in priljubljen, povedo besede mladih, kot je to v svojem govoru na pogrebu povedal ravnatelj Osnovne šole Darko Rebernik. »Naš župnik je zakon«, so spontane besede otrok, osnovnošolcev, ki so zgovorne in povedo vse o njegovi povezanosti z župljani.

Tudi v času bolezni je spremljal dogajanja v župniji, rad sprejemal obiske ter bil hvaležen vsem, ki so prišli k njemu ali so se ga spominjali. Ko ni mogel več v kapelo k sveti daritvi,  mu je bilo vsakdanje sv. obhajilo, ki so mu ga prinašali v bolniško sobo, v posebno tolažbo in spodbudo. »Druge sem učil, da Bog človeka nikoli ne zapušča, sedaj sem sam v tej šoli«, je rekel svojemu ordinariju, nadškofu Cviklu, ko ga je obiskal v domu, nemočnega, ležečega na bolniški postelji.

Da se trpljenje sedanjega časa ne more primerjati s slavo, ki jo verni pričakujemo, in se bo nad nami vsemi nekoč razodela v polnosti (prim. Rim 8,18), je pokazal že njegov pogreb, na praznik Marijinega vnebovzetja, v torek, 15. avgusta 2017 popoldne, pri Sv. Barbari. Množica vernikov je prišla k slovesu. Tako so ljudje izrazili hvaležnost in spoštovanje svojemu dolgoletnemu župniku in duhovnemu učitelju. Pogrebno sv. mašo in pogreb je vodil nadškof Alojzij Cvikl DJ, ob somaševanju 75 duhovnikov. Govorniki so predstavili njegov človeški in duhovniški lik ter njegovo delo in zasluge, predvsem še za župnijo sv. Barbare in za kraj.

Naj bo Gospod rajnemu župniku Karlu bogat plačnik, naj odslej izprosi mariborski nadškofiji in Cerkvi na Slovenskem novih, vedrih in pogumnih oznanjevalcev evangelija!