STATISTIČNA TABELA 2014

POVRŠINA
3682 km2
PREBIVALCEV
417.250
KATOLIŠKIH VERNIKOV
353.625
ŽUPNIJ (skupaj)
143
ŽUPNIJ (samostojnih)
101
ŽUPNIJ (v soupravi)
42
DEKANIJ
12
NADDEKANATOV
5
NAJMANJŠA ŽUPNIJA
Strojna (104 katoličanov)
NAJVEČJA ŽUPNIJA
MB-Pobrežje (14000 katolič.)
CERKVA IN KAPEL (skupaj)
351
CERKVA (župnijskih)
140
CERKVA (podružničnih)
149
KAPEL
60
DUHOVNIKOV (škofijskih in redovnih)
185
STALNIH DIAKONOV
4
BOGOSLOVCEV
9
SEMENIŠČNIKOV
1
MOŠKIH REDOVNIH USTANOV
9
ŽENSKIH REDOVNIH USTANOV
10
USTANOV POSVEČENEGA ŽIVLJENJA
2
KATEHETOV LAIKOV (skupaj)
135
ČLANOV ŽUPN. PASTORALNIH SVETOV
2764
KATOLIŠKIH ŠOL (GIMNAZIJA)
1
KATOLIŠKIH VRTCEV
2
KAT. SOC. - VARSTVENIH USTANOV
5
DRUŽINSKIH POSVETOVALNIC
1
AMBULANT KARITAS
1
KRSTOV 
3028
BIRM 
2142
PRVIH OBHAJIL 
2156
CERKVENIH POROK 
572
CERKVENIH POGREBOV 
3445
NOVOMAŠNIKOV
0
UMRLIH DUHOVNIKOV
1