Cvetanapriol1Večerna sv. maša v mariborski stolnici, v torek, 19 februarja 2019 je potekala še prav posebej z mislijo na Božjo služabnico cvetano Priol in v prošnji, da bi se postopek za njeno beatifikacijo čim prej uspešno zaključil in bi jo mogli javno častiti kot blaženo in sveto.

Letošnji spomin je bil pomenljiv na poseben način, saj je na isti dan preteklo 130 let od smrti Cvetaninega očeta, profesorja Josipa Priola (1889 – 1969), poznanega predvsem koz znanstvenika na področju sadjarstva.

Generalni vikar Janez Lesnika je v Homiliji nanizal nekaj utrinkov iz mladosti Božje služabnice Cvetane, predvsem, kolikor je to mogoče razbrati iz nekaterih odlomkov Cvetaninega dnevnika. Poudaril je, da je bila Cvetana vse od rane mladosti na poti k Bogu, ki ga je vse življenje otroško ljubila in bila tesno v molitvi in premišljevanju z njim povezana. Ta povezanost ji je dajala moč, da je kljub bolezni in trpljenju, ki jo je zadevalo, ostala pokončna in v globini srca uresničena in srečna, tako da je večkrat jokala od sreče.

Zato je prav, da njen dnevnik večkrat prebiramo in se ob njej in njeni besedi krepimo svojo vero, svoje zaupanje v Boga. Predvsem pa je njeno svetniško življenje spodbuda, da bi se ji radi priporočali v trdnem zaupanju, da je naša priprošnjica pri Bogu. Radi in večkrat molimo za njeno beatifikacijo.

Povezava:

Homilija pri spominski sv. maši

 

MOLITEV ZA BEATIFIKACIJO BOŽJE SLUŽABNICE SVETANE PRIOL
Vsemogočni Bog, Oče luči, od tebe prihaja vsak dober dar;

hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, ki je svoje življenje darovala za Cerkev

in je tudi v bolezni in trpljenju zvesto služila tvojemu klicu.

Podeli ji čast oltarja,

da bomo po njenem zgledu sprejemali svoj križ i

n v upanju na vstajenje gradili tvoje kraljestvo.

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...

 

Uslišanja sporočiti na Škofijski ordinariat Maribor, Slomškov trg 19, 2000 Maribor.