A. M. Slomšek Tomaž PerkoLetos mineva 180 let, odkar je bl. A. M. Slomšek prišel za nadžupnika in dekana v Vuzenico, kjer je šest let ostal v tej službi do l. 1844. Zgodovinar dr. Franc Kovačič je za Slomškovo obdobje v Vuzenici zapisal: »Naravnost občudovanja vredno je, kaj vse je ustvaril v kratkih letih svojega  službovanja v Vuzenici. ...  Kot nadžupnik je bil v polnem pomenu dober pastir svoji čredi; prizadeval si je po nauku sv. Pavla postati vsem vse.« Prav tako je pomenljivo Slomškovo pisateljevanje in izdajanje knjig v tem njegovem življenjskem obdobju. Prvo odmevno delo, ki ga je Slomšek pripravil v Vuzenici je bogoslužni priročnik »Mnemosynon slavicum«. Knjiga je zamišljena kot priročnik duhovniku pri podeljevanju zakramentov in pri raznih drugih opravilih. Ta knjiga je bila uporaben, pomemben in praktičen priročnik za duhovnike. V njej so imeli primeren pripomoček za razlaganje svetih obredov in vzorce za govore za različne priložnosti.

Prav v Vuzenici pa je Slomšek izdal tudi svoje najbolj znano delo Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Dr. Franc Kovačic ta Slomškov učbenik označi kot »zlato knjižico«, čemur lahko glede na večkratno izdajo in na razširjenost te knjižice mirno pritrdimo. Prav s knjigo Blaže in Nežica v nedeljski šoli in s svojimi vzgojnimi spisi se je Slomšek izkazal kot izvrsten vzgojitelj mladine. Zanj je delo z mladimi pomenilo delo za prihodnost Cerkve in naroda. Zato je geslo letošnje Slomškove nedelje: Delo z mladimi – delo za prihodnost. Celotno obhajanje Slomškove nedelje, tudi razmišljanja in osnutki nagovorov, ki so del duhovne priprave na osrednje slavje bodo pripravljeni tako, da bodo upoštevali to vodilno misel celotnega praznovanja.

 

Osrednja slovesnost ob letošnji Slomškovi nedelji pa bo v nedeljo, 23. septembra 2018 v nadžupnijski cerkvi v Vuzenici. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri somaševanje škofov in duhovnikov, ki ga bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. Po slovesnem bogoslužju bo priložnost za prijateljsko druženje. Prisrčno vabimo romarje, najprej iz koroške naddekanije, iz vseh župnij naše nadškofije in iz celotne mariborske metropolije.

Povezava

Plakat

Gradivo za duhovno pripravo